Fredly Produkter AS

SmartChrutch

Den nye "SmartKrykken" Friheten til optimal bevegelse. 

Den nye generasjonen krykke gir brukeren livskvalitet,

bevegelsesfrihet og full komfort.

 

Å gå på krykker bidrar til økt stress og mas i hverdagen. Det siste man behøver er ytterligere frustrasjon

på grunn av smerte og ubehag ved å gå på krykker.

 

SmartCRUTCH teamet har utviklet den nye generasjonen krykke med brukerens livsstil i fokus.

Den ergonomiske designen forbedrer din livskvalitet og gir maksimal komfort.

 

SmartCRUTCH forbedring

SmartCRUTCH gir brukeren livskvalitet, maksimal komfort og bevegelsesfrihet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredly Produkter ASTelefon: +47 912 13000